tạo tài khoản live com|Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trong khi di

Tăng cường khả năng bảo mật dữ liệu của bạn

Phát hiện dữ liệu nhạy cảm trong môi trường S3 của bạn để tăng khả năng hiển thị và khắc phục tự động các rủi ro bảo mật dữ liệu.

Tìm hiểu thêm về quá trình bảo vệ dữ liệu»

Khám phá dữ liệu nhạy cảm để thực hiện tuân thủ

Lên lịch phân tích dữ liệu để xác nhận rằng dữ liệu nhạy cảm được phát hiện và bảo vệ.

Tìm hiểu thêm về Mã định danh dữ liệu khách hàng »

Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trong khi di chuyển

Trong khi tải nhập dữ liệu, bạn có thể xác định xem dữ liệu nhạy cảm đã được bảo vệ thích hợp hay chưa.

Tìm hiểu thêm về phát hiện dữ liệu nhạy cảm »

Tăng cường khả năng hiển thị cho những dữ liệu quan trọng trong kinh doanh

Giám sát tự động và liên tục tất cả dữ liệu nhạy cảm của bạn được lưu trữ trong vùng lưu trữ S3.

Tìm hiểu thêm về giám sát dữ liệu S3 »

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *