nhạc chuông because you live|”tại” 和 “lại” 和有什么不一样?

They're . 1. Tại- “Tại” means “in,onnhạc chuông because you live, at” .- For : I live in Japan: Tôi sống TẠI Nhật Bản.- “Tại” also means “”. = Tại vì, Bởi vì, Vì,Do…. —> to talk about . – For : it's heavy rainnhạc chuông because you live, I can't go out now: TẠI trời mưa lớn nên anh không thể đi ra ngoài bây giờ được.2. Lại- It means again. When you do time or times, you use “Lại”- For : It rains again: Trời LẠI mưa rồi.

They’re .

1. Tại

– “Tại” means “in, on, at” .

– For : I live in Japan: Tôi sống TẠI Nhật Bản.

– “Tại” also means “”.

= Tại vì,Bởi vìnhạc chuông because you live,Vìnhạc chuông because you livenhạc chuông because you live|”tại” 和 “lại” 和有什么不一样?live show cam ly,Do…. —> to talk about .

– For : it’s heavy raingalaxy buds live giá, I can’t go out now: TẠI trời mưa lớn nên anh không thể đi ra ngoài bây giờ được.

2. Lại

– It means again. When you do time or times, you use “Lại”

– For : It rains again: Trời LẠI mưa rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *