man utd đấu với newcastle live|”được” 和 “là” 和有什么不一样?

Được :1. you : Tôi được khen Or Bạn được mọi người giúp đỡ2. can do : Tôi được phép đi chơi tối Or Bạn được phép nói3. agree with: đượcman utd đấu với newcastle liveman utd đấu với newcastle live|”được” 和 “là” 和有什么不一样?ah yeah live,ý kiến này rất tốt Or được thôi4. : Tôi làm cho bằng được thì mới thôi Or Được rồi! 5. Win: Được hay thua? 6. To say about limit: Đã được 5 phút or sinh nhật năm nay tôi được 27 tuổiLà :1. is: Tôi là Riko or Đây là app .iron : tôi là quần áo

Được :

1. you : Tôi được khen Or Bạn được mọi người giúp đỡ

2. can do : Tôi được phép đi chơi tối Or Bạn được phép nói

3. agree with: đượcman utd đấu với newcastle liveman utd đấu với newcastle liveman utd đấu với newcastle liveemail live com, ý kiến này rất tốt Or được thôi

4. : Tôi làm cho bằng được thì mới thôi Or Được rồi!

5. Win: Được hay thua?

6. To say about limit: Đã được 5 phút or sinh nhật năm nay tôi được 27 tuổi

Là :

1. is: Tôi là Riko or Đây là app

2.iron : tôi là quần áo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *