lời dịch bài hát because you live|It means “just” in english

“Cứ” có rất nhiều nghĩa phụ thuộc vào ý mà bạn muốn sử dụng。Chia ra từng trường hợp cụ thể:- Nếu “cứ” là 1 động từ ( a verb) nó sẽ có nghĩa là dựa theo cái gì đó để hành động hoặc lập luận。 ví dụ: cứ theo luật mà làm。cứ chủ nhật là được nghỉ làm。- Nếu “cứ” kết hợp với 1 từ khác để tạo thành 1 danh từ ghép (1 noun)。vì “cứ” không thể đứng 1 mình。 ví dụ: căn cứ địa( base),chứng cứ (proof)lời dịch bài hát because you live,luận cứ,。。。。- Nếu “cứ” là 1 phụ từ (an ) nó sẽ biểu thị ý khẳng định dứt khoát về hoạt động, trạng thái nhất định là như thế,bất chấp mọi điều kiện。

ví dụ: nó vẫn cứ chứng nào tật nấy。hãy cứ làm những gì mình muốn。cứ đi đi vì cuộc đời cho phép。cứ nói đi không phải ngại。cứ hỏi nếu bạn không biết。- Nếu “cứ” là 1 trợ từ ( word)biểu thị ý nhấn mạnh thêm về sắc thái khẳng địnhlời dịch bài hát because you live, bất chấp điều kiện khách quan như thế nào。Ví dụ: mày nói cứ như thật ý!cái mặt nó cứ câng câng -Vậy xét câu hỏi của bạn thì từ “cứ” có nghĩa là tiếp tục làm gì đó ( tiếp tục hỏi, tiếp tục nói) Nếu đặt trong hoàn cảnh câu cụ thể 。 ví dụ 1:sao mày cứ hỏi nhiều thế!( hành động tiếp tục hỏi của bạn khiến người khác bực mình,gây khó chịu ) ví dụ 2:cứ hỏi nếu bạn vẫn còn thắc mắc!(Hành động hỏi của bạn được khuyến khích。

Có nghĩa là nếu bạn tiếp tục hỏi người ta sẽ rất sẵn lòng trả lời bạn 。)• Nếu giải thích theo trường hợp 3 ( ) thì ở đây có nghĩa là : bất chấp câu hỏi của bạn là đúng hay sai hãy tiếp tục hỏi,đừng sợ người khác sẽ chỉ trích。

“Cứ” có rất nhiều nghĩa phụ thuộc vào ý mà bạn muốn sử dụng.

Chia ra từng trường hợp cụ thể:

– Nếu “cứ” là 1 động từ ( a verb) nó sẽ có nghĩa là dựa theo cái gì đó để hành động hoặc lập luận.

ví dụ: cứ theo luật mà làm.

cứ chủ nhật là được nghỉ làm.

lời dịch bài hát because you live

– Nếu “cứ” kết hợp với 1 từ khác để tạo thành 1 danh từ ghép (1 noun).vì “cứ” không thể đứng 1 mình.

ví dụ: căn cứ địa( base)lời dịch bài hát because you live|It means “just” in english, chứng cứ (proof),luận cứlời dịch bài hát because you live,….

– Nếu “cứ” là 1 phụ từ (an ) nó sẽ biểu thị ý khẳng định dứt khoát về hoạt độngissprox live, trạng thái nhất định là như thế,bất chấp mọi điều kiện.

ví dụ: nó vẫn cứ chứng nào tật nấy.

hãy cứ làm những gì mình muốn.

cứ đi đi vì cuộc đời cho phép.

cứ nói đi không phải ngại.

cứ hỏi nếu bạn không biết.

– Nếu “cứ” là 1 trợ từ ( word)biểu thị ý nhấn mạnh thêm về sắc thái khẳng địnhvsmart live 4 thegioididong, bất chấp điều kiện khách quan như thế nào.

Ví dụ: mày nói cứ như thật ý!

cái mặt nó cứ câng câng

-Vậy xét câu hỏi của bạn thì từ “cứ” có nghĩa là tiếp tục làm gì đó ( tiếp tục hỏi,tiếp tục nói)

lời dịch bài hát because you live

Nếu đặt trong hoàn cảnh câu cụ thể .

ví dụ 1:sao mày cứ hỏi nhiều thế!( hành động tiếp tục hỏi của bạn khiến người khác bực mìnhlời dịch bài hát because you live,gây khó chịu )

ví dụ 2:cứ hỏi nếu bạn vẫn còn thắc mắc!(Hành động hỏi của bạn được khuyến khích. Có nghĩa là nếu bạn tiếp tục hỏi người ta sẽ rất sẵn lòng trả lời bạn .)

• Nếu giải thích theo trường hợp 3 ( ) thì ở đây có nghĩa là : bất chấp câu hỏi của bạn là đúng hay sai hãy tiếp tục hỏi, đừng sợ người khác sẽ chỉ trích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *