live from nghĩa là gì|thật ra nó không có nghĩa gì hết

đánh dấu thì có nhiều nghĩa hơn.Vd đánh dấu vào vở ( note) thì đánh là hành động làm nổi bật cái cần nhớ ( có thể viết bằng màu mực nổi hay gạch chân…) vd2:Đánh dấu (chủ quyền, lãnh thổ,đất đai…) thì đánh lại là hành động đã ấn định sẵn và mang nghĩa to lớntải momo live,trang trọng hơn từ' đánh' trong nghĩa ở vd 1. Mình giải thích thêm nghĩa nàu thôi nhưng chủ yếu bạn sẽ gặp nghĩa như vd 1 là chính nhé

đánh dấu thì có nhiều nghĩa hơn.Vd đánh dấu vào vở ( note) thì đánh là hành động làm nổi bật cái cần nhớ ( có thể viết bằng màu mực nổi hay gạch chân…)

vd2:Đánh dấu (chủ quyềnlive from nghĩa là gìlive from nghĩa là gìthan tuong bolero live show,lãnh thổlive from nghĩa là gì|thật ra nó không có nghĩa gì hết,đất đai…) thì đánh lại là hành động đã ấn định sẵn và mang nghĩa to lớnlive from nghĩa là gìlive from nghĩa là gì, trang trọng hơn từ’ đánh’ trong nghĩa ở vd 1. Mình giải thích thêm nghĩa nàu thôi nhưng chủ yếu bạn sẽ gặp nghĩa như vd 1 là chính nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *