làm sao live trên tiktok|”không sao… được ” 和 “không

@ Không X được = X はいけません (1) hoặc できません (2)làm sao live trên tiktok,tuỳ ngữ cảnh để hiểu.Không sao X được: tôi đã cố nhưng không thể X [できません]snow white live action,tôi không biết làm cách nào/làm sao để X [できません]=> cùng nghĩa (2) của KHÔNG X ĐƯỢC nhưng mang ẩn ý: việc X thật là khó.Ví dụ: – Chị không hiểu được lời bố.- Chị không sao hiểu được lời bố. (Về cơ bản: giống câu trên nhưng mang ẩn ý chị đã cố nhưng không thểlàm sao live trên tiktok,chị rất muốn nhưng không thểlàm sao live trên tiktok|”không sao… được ” 和 “không,việc này quá khó…)Một cách nói khác:Chị không TÀI NÀO hiểu được lời bố.

@ Không X được = X はいけません (1) hoặc できません (2)làm sao live trên tiktok, tuỳ ngữ cảnh để hiểu.

Không sao X được: tôi đã cố nhưng không thể X [できません], tôi không biết làm cách nào/làm sao để X [できません]

=> cùng nghĩa (2) của KHÔNG X ĐƯỢC nhưng mang ẩn ý: việc X thật là khó.

Ví dụ:

– Chị không hiểu được lời bố.

– Chị không sao hiểu được lời bố. (Về cơ bản: giống câu trên nhưng mang ẩn ý chị đã cố nhưng không thể,chị rất muốn nhưng không thểlàm sao live trên tiktoktai bunny live, việc này quá khó…)

Một cách nói khác:

Chị không TÀI NÀO hiểu được lời bố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *