i live alone tập 228|yên yên tĩnh 有什么区别?如果难以说明的话

@ Yên=yên tĩnh=quiet. – If you use “yên tĩnh” to it will more . Ex : Khu rừng thật yên tĩnh (not “khu rừng thật yên”) (The woods is so quiet)I think we one word with to the of . – If you use “yên” alone,it will turn to one to order/ sb to be quiet or to be . Ex : Hoa nói quá toi live alone tập 228i live alone tập 228i live alone tập 228|yên yên tĩnh 有什么区别?如果难以说明的话vtc9 livesex live chich, anh của Hoa nói với Hoa : “Yên ! Anh phải học bài”(Hoa was so loud, her told her : “Be quiet ! I have to study”) NOTE : I think “yên” be said to ppl who have close with you or than you.

@

Yên=yên tĩnh=quiet.

– If you use “yên tĩnh” to it will more .

Ex : Khu rừng thật yên tĩnh (not “khu rừng thật yên”) (The woods is so quiet)

I think we one word with to the of .

– If you use “yên” alone,it will turn to one to order/ sb to be quiet or to be .

Ex : Hoa nói quá toi live alone tập 228,anh của Hoa nói với Hoa : “Yên ! Anh phải học bài”

(Hoa was so loudi live alone tập 228, her told her : “Be quiet ! I have to study”)

NOTE : I think “yên” be said to ppl who have close with you or than you.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *