date a live ss3 khi nào ra|@tvminhdat1010 mình người HN gốc

@ thật ra để miêu tả thì nó hơi khó á. Tại vì thói quen nói chuyện từ bé chứ cũng k ai dạy là phải đặt lưỡi như thế nào. Nhưng theo mình thì lưỡi mình đặt ở đặt ở răng cửa hàm dướidate a live ss3 khi nào radate a live ss3 khi nào radate a live movie mayuri judgment,đầu lưỡi đặt vào lợi rồi buông hơi ra (bạn có thể hình dung cách cử động bàn tay hướng từ ngoài vào trong). Đây là theo như mình tự phát âm rồi giải thíchdate a live ss3 khi nào ra,nên cũng không biết có giúp ích được cho bạn không

date a live ss3 khi nào ra

@ thật ra để miêu tả thì nó hơi khó á. Tại vì thói quen nói chuyện từ bé chứ cũng k ai dạy là phải đặt lưỡi như thế nào. Nhưng theo mình thì lưỡi mình đặt ở đặt ở răng cửa hàm dướidate a live ss3 khi nào radate a live ss3 khi nào ra|@tvminhdat1010 mình người HN gốclive video trên facebook, đầu lưỡi đặt vào lợi rồi buông hơi ra (bạn có thể hình dung cách cử động bàn tay hướng từ ngoài vào trong). Đây là theo như mình tự phát âm rồi giải thích, nên cũng không biết có giúp ích được cho bạn không

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *