cách mở bigo live bị khóa|Chính sách bảo mật

Ứng dụng Vua bắn cá tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của tất cả người dùng sử dụng dịch vụ. Để cung cấp cho bạn các dịch vụ chính xác hơn và được cá nhân hóa, Vua bắn cá sẽ sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật này. Tuy nhiên, Vua bắn cá sẽ xử lý thông tin này một cách rất nghiêm túc và cẩn thận. Trừ khi có quy định khác trong chính sách bảo mật này, ứng dụng Vua bắn cá sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin đó cho bên thứ ba mà không có sự cho phép trước của bạn. Ứng dụng Vua bắn cá sẽ cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Đồng ý với thỏa thuận sử dụng dịch vụ ứng dụng “Vua bắn cá”,có nghĩa là bạn đã đồng ý với toàn bộ nội dung của chính sách bảo mật này. Chính sách bảo mật này là một phần của thỏa thuận sử dụng dịch vụ Vua bắn cá.

1. Phạm vi áp dụng

a) Thông tin đăng ký cá nhân của bạn do ứng dụng “Vua bắn cá” cung cấp khi bạn đăng ký tài khoản ứng dụng “Vua bắn cá”;

b) Khi bạn sử dụng dịch vụ web Vua bắn cá hoặc truy cập trang web Vua bắn cácách mở bigo live bị khóa, Vua bắn cá tự động nhận và ghi lại thông tin trên trình duyệt và máy tính của bạn,bao gồm nhưng không giới hạn thông tin của bạncách mở bigo live bị khóa|Chính sách bảo mật, chẳng hạn như địa chỉ IP, Loại trình duyệt , ngôn ngữ được sử dụng,ngày và giờ truy cậpcách mở bigo live bị khóa, thông tin chức năng phần cứng và phần mềm,và các bản ghi trang web được yêu cầu;

cách mở bigo live bị khóa

c) Người dùng ứng dụng “Vua bắn cá” lấy dữ liệu cá nhân từ các đối tác kinh doanh thông qua các kênh hợp pháp.

Bạn hiểu và đồng ý rằng thông tin sau không áp dụng cho chính sách bảo mật này:

a) Thông tin từ khóa bạn nhập khi sử dụng dịch vụ tìm kiếm do nền tảng Vua bắn cá cung cấp;

b) Thông tin về thông tin bạn thu thập trên Vua bắn cá được thu thập trên Vua bắn cácách mở bigo live bị khóapromised neverland live action, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động tham gia, thông tin giao dịch và chi tiết đánh giá;

cách mở bigo live bị khóa

c) Vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các quy tắc và hành động của Vua bắn cá thực hiện bởi Vua bắn cá.

2. Sử dụng thông tin

a) Trừ khi bạn đã được sự cho phép trước, Vua bắn cá sẽ không cung cấp, bán,cho thuêhình nền live cho iphone, chia sẻ hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba không liên quan nào, hoặc các bên thứ ba và Ứng dụng Vua bắn cá (bao gồm cả “Vua bắn cá”) Đơn vị liên kết cung cấp dịch vụ cho bạn với tư cách cá nhân hoặc tập thể. Sau khi dịch vụ chấm dứt, bạn sẽ bị cấm truy cập tất cả các tài liệu mà bạn có thể truy cập trước đây.

b) Ứng dụng Vua bắn cá cũng không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thu thập, chỉnh sửa, bán hoặc phân phối thông tin cá nhân của bạn dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu bất kỳ người dùng ứng dụng “Vua bắn cá” nào tham gia vào các hoạt động trên, ứng dụng “Vua bắn cá” có quyền chấm dứt ngay lập tức thỏa thuận dịch vụ với người dùng đó.

cách mở bigo live bị khóa

c) Để phục vụ người dùng, ứng dụng Vua bắn cá có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn những thông tin mà bạn quan tâm, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi cho bạn thông tin sản phẩm và dịch vụ hoặc chia sẻ thông tin với Ứng dụng đối tác Vua bắn cá đối tác, để họ có thể gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của họ (sau này cần có sự đồng ý trước của bạn).

3. Công bố thông tin

Trong những trường hợp sau, Vua bắn cá sẽ tiết lộ tất cả hoặc một phần thông tin cá nhân của bạn theo ý muốn cá nhân của bạn hoặc theo quy định của pháp luật:

a) Tiết lộ cho bên thứ ba với sự đồng ý trước của bạn;

cách mở bigo live bị khóa

b) Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu, bạn phải chia sẻ thông tin cá nhân của mình với bên thứ ba;

c) Tiết lộ cho bên thứ ba hoặc cơ quan hành chính, tư pháp theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo yêu cầu của cơ quan hành chính, tư pháp;

d) Nếu bạn vi phạm luật, quy định có liên quan của Trung Quốc hoặc thỏa thuận dịch vụ ứng dụng “Vua bắn cá” hoặc các quy tắc liên quan, bạn cần tiết lộ điều đó cho bên thứ ba;

e) Nếu bạn là người khiếu nại IP đủ điều kiện và đã nộp đơn khiếu nại, bạn nên tiết lộ cho người bị đơn theo yêu cầu của người khiếu nại để cả hai bên có thể giải quyết các tranh chấp về quyền có thể xảy ra;

cách mở bigo live bị khóa

f) Trong một giao dịch được tạo trên nền tảng Vua bắn cá,nếu bất kỳ bên nào hoàn thành hoặc hoàn thành một phần nghĩa vụ giao dịch của mình và yêu cầu tiết lộcách mở bigo live bị khóa, Vua bắn cá có quyền quyết định cung cấp đối tác cho đối tác. Thông tin cần thiết, chẳng hạn như thông tin liên hệ để giúp hoàn tất giao dịch hoặc giải quyết tranh chấp

g) Các tiết lộ ứng dụng “Vua bắn cá” khác được pháp luật, quy định hoặc chính sách trang web cho là phù hợp.

4. Lưu trữ thông tin và truyền thông

Thông tin và tài liệu được thu thập bởi ứng dụng Vua bắn cá sẽ được lưu trữ trên các máy chủ của ứng dụng Vua bắn cá và / hoặc các chi nhánh của nó, và sau đó có thể được gửi đến quốc gia, khu vực của bạn hoặc ứng dụng Vua bắn cá. Thông tin và tài liệu được thu thập ở nước ngoài và có thể được truy cập, lưu trữ và hiển thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *