cách live stream trên fanpage|The X công cụ trực tuyến

Tập tin FDF đã xác định người dùng được tạo bằng Thợ Xây chức năng phù hợp với nguồn gốc.Bạn có thể truy cập vào công cụ bằng cách chọn Công cụ→ Bộ sửa Hàm Đồ…Chọn “Tạo một hàm mới” để tạo một tập tin FDF hoặc “Sửa một hàm dưới người dùng” để sửa một tập tin FDF.Bạn cũng có thể xem các tập tin FDF bằng cách chọn Công cụ→ Bộ tổ chức chức hàm…Bạn cũng có thể mở các tập tin FDF với một nhà biên tập tin văn bản vì định nghĩa chức năng thích hợp được lưu trong văn bản thường.Các tập tin FDF được bao bọc bởi chương trình được đặt trong thư mục chương trình “Fit Func” của thư mục chương trình Nguồn gốc.Tuy nhiên, các tập tin FDF đã xác định người dùng thường được lưu trong thư mục “Vừa khít” của thư mục “Tập tin người dùng” trong thư mục chương trình Nguồn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *